[1]
maryanti, sri, sa’adah, siti and Sholehah, M. 2019. Analisis Kegiatan dan Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi Terhadap Kegiatan Kuliah Praktik Lapangan Zoologi Vertebrata. Mangifera Edu. 4, 1 (Aug. 2019), 32-45. DOI:https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v4i1.35.