KURNIAWAN, G. E. Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Model Problem Solving Untuk Meningkatkan High Order Thinking Skill pada Pelajaran IPA Pokok Bahasan Fluida Pelajaran IPAPokok Bahasan Fluida Statis Siswa Kelas VIII SMPN 7 Cirebon. Jurnal Mangifera Edu, v. 3, n. 1, p. 62-71, 30 Jul. 2018.