MARYANTI, SRI; SA’ADAH, SITI; SHOLEHAH, M. Analisis Kegiatan dan Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi Terhadap Kegiatan Kuliah Praktik Lapangan Zoologi Vertebrata. Mangifera Edu, v. 4, n. 1, p. 32-45, 20 Aug. 2019.