maryanti, sri, siti sa’adah, and M Sholehah. 2019. “Analisis Kegiatan Dan Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi Terhadap Kegiatan Kuliah Praktik Lapangan Zoologi Vertebrata”. Mangifera Edu 4 (1), 32-45. https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v4i1.35.