Alexander Sardi, Syamswisna Syamswisna, and Titin Titin. 2021. “Feasibility of Submatery Documentary Film of Diversity Concepts, Types, Ecosystems Based on Nepenthes”. Mangifera Edu 5 (2), 78-92. https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v5i2.93.