maryanti, sri, sa’adah, siti and Sholehah, M. (2019) “Analisis Kegiatan dan Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi Terhadap Kegiatan Kuliah Praktik Lapangan Zoologi Vertebrata”, Mangifera Edu, 4(1), pp. 32-45. doi: 10.31943/mangiferaedu.v4i1.35.