maryanti, sri, siti sa’adah, and M. Sholehah. “Analisis Kegiatan Dan Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi Terhadap Kegiatan Kuliah Praktik Lapangan Zoologi Vertebrata”. Mangifera Edu, Vol. 4, no. 1, Aug. 2019, pp. 32-45, doi:10.31943/mangiferaedu.v4i1.35.