maryanti, sri, siti sa’adah, and M. Sholehah. “Analisis Kegiatan Dan Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi Terhadap Kegiatan Kuliah Praktik Lapangan Zoologi Vertebrata”. Jurnal Mangifera Edu, Vol. 4, no. 1, Aug. 2019, pp. 32-45, doi:10.31943/mangiferaedu.v4i1.35.